Doanh thu HHS giảm 30% chỉ sau 6 tháng đầu năm

Trang Mai 07:15 | 25/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và bán niên năm 2022. Theo báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HHS cho biết tổng doanh thu thuần 2 quý đạt 221,3 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái là 287,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II đã công bố, HHS cho biết doanh thu thuần trong quý đạt 82,8 tỷ đồng, giảm 44,9% so với mức 150,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là 9,4 tỷ đồng, giảm 48,9% so với quý II năm 2021. 

 HHS có 2 ngành nghề chính: Sản xuất, nhập khẩu xe tải và và kinh doanh bất động sản. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Doanh thu tài chính giảm từ 5,6 tỷ đồng xuống 5,3 tỷ đồng, tương đương 4,7%; chi phí bán hàng giảm 3,5% xuống còn 1,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50%, từ 2,2 tỷ đồng lên 3,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng 414,6 lần, từ 1,1 triệu đồng lên 4,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm gần 1,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 43,1 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo giải trình, phía HHS cho biết, do giá xăng dầu tăng cao, cùng với việc siết chặt tín dụng của các Ngân hàng thương mại dẫn đến nhu cầu mua xe của khách hàng giảm mạnh, ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua việc nắm giữ sở hữu tại công ty liên kết của Công ty có hiệu quả khá tốt, làm giảm bớt tác động tiêu cực của hoạt động mua bán xe đến kết quả kinh doanh hợp nhất. 

Theo báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HHS cho biết tổng doanh thu thuần 2 quý đạt 221,3 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái là 287,9 tỷ đồng. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là 21,7 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 10,2% trong kỳ trước xuống còn 9,8% trong kỳ này do sự tăng vọt của chi phí tài chính.

Lũy kế 6 tháng, SMT đang báo lợi nhuận sau thuế 113,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,2% so với 6 tháng 2021.

Về tình hình tài chính, tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của HHS là 4.570,5 tỷ đồng, tăng 7,2% từ mức 4.265,3 tỷ đồng từ đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 3.611,8 tỷ đồng, chiếm 79%, còn lại tài sản ngắn hạn là 958,7 tỷ đồng, chiếm 21%. 

Chiếm chủ yếu trong tài sản dài hạn của HHS là đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty liên doanh, liên kết với 3.360,7 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm, tương đương 93% tài sản dài hạn và 73% tổng tài sản. Ngoài ra, bất động sản đầu tư là 201,5 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 15,4 tỷ đồng, tài sản cố định và các tài sản khác là 34,2 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm nhiều nhất là hàng tồn kho với 394,4 tỷ đồng, tăng 63,4% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn là 391,3 tỷ đồng, tăng 6,3%, còn lại là các tài sản khác. 

Tổng nợ của HHS tại ngày 30/6/2022 là 514,97 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm, tức 191,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 491 tỷ đồng, nợ dài hạn là 23,9 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 336,98 tỷ đồng, tương đương 68% nợ ngắn hạn và 65% tổng nợ. 

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2022 của HHS là 4.055,5 tỷ đồng, tăng 2,9% từ hồi đầu năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của HHS đến cuối quý II năm 2022 là 0,13 lần.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HHS ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 168,2 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với mức âm 40 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 69,5 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với mức âm 40 tỷ đồng cùng kỳ 2021, chủ yếu do tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác là âm 202,9 tỷ đồng. 

Bù lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 70,7 tỷ đồng. Mức dương chủ yếu đến từ đi vay. 

Do đó tính chung trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần chỉ còn âm gần 10 tỷ đồng, giảm 8 lần so với mức âm 80 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ giảm từ 143 tỷ đồng xuống còn 80,6 tỷ đồng. 

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là có thể kiểm soát được. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Năm 2022, HHS đặt kế hoạch doanh thu đạt 520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng. Sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt 42,6% kế hoạch doanh thu và 45,4% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kinh doanh 2 ngành nghề chính: Chuyên về lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng mang nhãn hiệu DONGFENG và đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản quy mô lớn. Nổi bật hiện nay là dự án khu đô thị nhà ở Pruksa Town tại An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng. 

Các Dự án khác đang đầu tư và dự kiến đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV

- Dự án "Hoang Huy Commerce" đất ở chung cư, kết hợp thương mại dịch vụ tại Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

- Dự án "Hoàng Huy - Sở Dầu" ("Hoàng Huy Grand Tower") đất ở liền kề, đất ở kết hợp chung cư, thương mại dịch vụ tại Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng (Đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV) trong năm 2021). 

- Dự án "Hoàng Huy New City" đất ở liền kề, đất ở liền kề sân vườn, đất nhà ở xã hội, đất ở chung cư, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ tại Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

- Dự án "Hoàng Huy Green River" đất ở liền kề, đất ở liền kề sân vườn, đất nhà ở xã hội, đất ở chung cư, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ tại Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.