Dự báo đường đi của bão số 8 trên Biển Đông

11:27 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 8 liên tục thay đổi vận tốc, hướng đi và mạnh lên trong những ngày tới. Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14.