Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt

21:17 20/06/2021

Theo Dự thảo Quyết định, việc xây dựng ưu đãi đầu tư đặc biệt phải hướng tới việc thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, dự thảo Quyết định được ban hành sẽ thể chế hóa những quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Mục đích của việc ban hành Quyết định là do trong thời gian qua đã phát sinh một vấn đề đối với những dự án đặc biệt mà Nhà nước mong muốn kêu gọi đầu tư theo định hướng phát triển của Việt Nam thì chưa có một quy định nào để Thủ tướng Chính phủ có thể đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi đó thì một số nước trong khu vực, đặc biệt là các nước đang cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam đều có những quy định cụ thể về vấn đề này.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt - ảnh 1

Dự thảo Quyết định được ban hành sẽ thể chế hóa những quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Theo Dự thảo Quyết định, việc xây dựng ưu đãi đầu tư đặc biệt phải hướng tới việc thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đồng thời, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao; có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, hướng tới nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ đã đề ra tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Cục Đầu tư nước ngoài tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thiện nội dung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng, điều chỉnh ưu đãi đầu tư đặc biệt; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước và xác định việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định về quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt phải rõ ràng, chi tiết về mức, thời gian ưu đãi đầu tư đặc biệt theo các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghê, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư. Ưu đãi đầu tư đặc biệt áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Cùng với đó, nguyên tắc áp dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Huy Hùng

Xem thêm: Bộ Tài chính đề xuất chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

 

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao