Eximbank báo lãi thấp nhất từ quý IV/2021, chứng khoán đầu tư giảm mạnh

Minh Quang 13:00 | 28/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Eximbank vừa ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế thấp nhất kể từ cuối 2021 khi hoạt động cho vay sa sút. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi của ngân hàng tăng trưởng tốt nhờ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt 306,9 tỷ đồng, giảm 74,2% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận hàng quý thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Xét lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của ngân hàng giảm 46,2% so với cùng kỳ, đạt 1.712,1 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, Eximbank mới chỉ đạt hơn 34% kế hoạch cả năm.

Eximbank vừa trải qua quý kinh doanh kém sắc nhất kể từ quý IV/2021.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế của Eximbank đi lùi trong quý vừa qua tới từ sự sa sút trong thu nhập lãi thuần. Tương tự như nhiều nhà băng khác đã báo cáo kết quả kinh doanh quý III, thu nhập từ lãi của Eximbank tăng ít hơn chi phí lãi, khiến thu nhập lãi thuần giảm..

 

So với cùng kỳ, thu nhập lãi thuần giảm 41,8%, xuống còn 868,7 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi tăng 91% so với cùng kỳ, đạt 366,2 tỷ đồng. Kết quả khả quan này chủ yếu đến từ việc hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thoát lỗ và đem lại cho ngân hàng 141,5 tỷ đồng.

Mảng dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận tăng trưởng, trong khi kinh doanh ngoại hối giảm nhẹ. Lãi thuần từ góp vốn, mua cổ phần giảm sâu nhưng đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận của Eximbank.

 

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt 1.234,9 tỷ đồng trong quý III, giảm 26,7% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 477 tỷ đồng, giảm 46,5%.

Năm ngoái, Eximbank được hoàn nhập 296,3 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, hỗ trợ cho lợi nhuận trước thuế. Sang năm nay, khoản hoàn nhập này không còn và ngân hàng phải chịu chi phí 170 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi nghĩa vụ thuế, lợi nhuận còn 241,8 tỷ đồng, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 1.360,6 tỷ đồng, bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý III của Eximbank.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Eximbank đạt 191.337 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Hoạt động cho vay và nhận tiền gửi khách hàng đều tăng với tốc độ chậm hơn so với đa số các nhà băng đã báo cáo kết quả quý III. Trong đó, cho vay tăng 4,2% so với đầu năm, đạt gần 136.000 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng có dấu hiệu cải thiện so với quý II, giảm từ 3.625 tỷ đồng xuống còn 3.593 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu là 2,64%. Tuy nhiên, cả số dư và tỷ lệ này đều cao hơn so với đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của Eximbank.

Đến cuối quý III, chứng khoán đầu tư của Eximbank tiếp tục đi xuống, chủ yếu là chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (không bao gồm trái phiếu đặc biệt của VAMC). Vào quý II, khoản mục trên đạt 6.874 tỷ đồng nhưng cuối quý III, số dư này là 2.580,5 tỷ đồng.

Đầu năm nay, khoản mục này là 14.106 tỷ đồng. Việc bán ra chứng khoán đầu tư giúp ngân hàng thu về 141,5 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Số dư chứng khoán đầu tư của Eximbank đã giảm mạnh so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 9, Eximbank có 6.150 nhân viên, tăng thêm 522 lao động so với đầu năm. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên trong quý III đạt 22,63 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức thu nhập 31,2 triệu đồng vào năm ngoái.