Gần 50 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần 13-17/6, cao nhất trên 100%

Đông Bắc 10:34 | 13/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng cộng gần 50 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 13-17/06. Tỷ lệ cao nhất đến 102,8%, nằm ở Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT).

Theo thống kê, 50 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 13/6 – 17/6. Trong đó, hai doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 9 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 35 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền. FPT (HOSE: FPT), Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP), Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE :TN1) và Đầu tư NHV (UPCoM: NHV) là 4 doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Trong số 36 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) công bố mức chi trả cao nhất với tỷ lệ 102,8%, trong đó cổ tức đợt 2/2021 là 2,8% và cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển là 100%. Như vậy, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 10.280 đồng. Thời gian thực hiện là 30/6.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay, Lương thực Bình Định đã thông qua trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 12,5%. Trước đó, vào giữa tháng 2, công ty đã chi 3,88 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm trước bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,7%.

Tính đến 31/12/2021, quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp là 108,2 tỷ đồng. Công ty dùng 40 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển) để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Lương thực Bình Định kinh doanh chính trong lĩnh vực buôn bán gạo và chế biến, mua bán hàng lương thực, nông sản, thủy sản. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 40 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Lương thực miền Nam nắm giữ nhiều cổ phần nhất với tỷ lệ 51%, tương đương hơn 2 triệu cổ phiếu BLT.

Năm ngoái, đơn vị thu về 1.720,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 49% so với thực hiện 2020. Tuy nhiên, trong năm 2021, chi phí bán hàng tăng 84,4% lên 117,1 tỷ đồng chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng từ 28,1 tỷ đồng lên 82 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 57,4% xuống 8,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn 7,9 tỷ đồng, giảm 51,5% so với cùng kỳ.

 

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức (13-17/6):

* Ngày 29/7, CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 6/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Đồng thời, HPG trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 6/7, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 28/6, CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (HOSE: VCA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 15/7, CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 30/6, CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 30/6, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (HOSE: CTR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Ngoài ra, công ty trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:231 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 231 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 30/6, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 29/6, CTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam (UPCoM: NHV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Ngoài ra, công ty trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:7 (người sở hữu 10 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 30/6, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 12/7, CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (UPCoM: NS2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 146 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 28/6, CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 30/6, CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Đồng thời, công ty trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Vinam (HNX: CVN) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 5/7, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 CP được nhận 2 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 28/6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12,7364 (người sở hữu 100 CP được nhận 12,7364 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Ngoài ra, SSB thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6,6092 (người sở hữu 100 CP được nhận 6,6092 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 30/6, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* CTCP Tập đoàn Nagakawa (HNX: NAG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 7/7, CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX: CPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 30/6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCoM: PTX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 6/7, CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 28/6, CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:9, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 10 quyền được mua 9 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 30/6, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.455 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 22/6, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 30/6, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 24/6, CTCP Nước sạch Quảng Trị (UPCoM: NQT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 469 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 27/6, CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCoM: CDH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 15/7, CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (UPCoM: BSD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 29/6, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 10/8, CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 27/6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 6/7, CTCP Nam Dược (UPCoM: NDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 15/7, CTCP Cầu Đuống (UPCoM: CDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 22/6, CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 15/7, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 30/6, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 280 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Cũng ngày 30/6, BLT trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 29/6, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Ngoài ra, CAP trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:5 (người sở hữu 10 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 24/6, CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 27/6, CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6. Đồng thời, FPT trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 5 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 24/6, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (UPCoM: VIN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 30/6, CTCP Cảng Hải Phòng (HNX: PHP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 28/6, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 879 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 28/6, Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (HNX: DTK) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.