Gần 8.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2018

22:06 | 01/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Số liệu thống kê của Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tháng 2/2018, cả nước có 7.864 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 99,1 nghìn tỷ đồng, giảm 27,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 38,9%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới hơn 71.100 người, giảm 16,6% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 44%, số vốn đăng ký tăng 59,1%, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp tăng 10,5%.

Trong tháng, cả nước có 2.319 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 49,4% so với tháng trước; có 4.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động bao gồm 2.677 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 1.555 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 68,2%; có 975 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 37,3%./.