Nông sản Thanh Hóa tìm đường ra thế giới

Nông sản Thanh Hóa tìm đường ra thế giới

Nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế bằng các kênh phân phối mới, tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đồng thời bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid – 19.

Xuất khẩu thủy sản sang EU với cơ hội từ EVFTA

Xuất khẩu thủy sản sang EU với cơ hội từ EVFTA

Xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 485,3 triệu USD và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng này cao hơn nhiều so với mức tăng 14,4% của xuất khẩu thủy sản của cả nước.