Gia hạn 115 nghìn tỷ đồng cho 5 đối tượng nộp thuế và tiền thuê đất

08:11 18/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Theo dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất có 5 đối tượng được áp dụng, với số tiền gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Dự thảo quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất. Dự kiến, số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.
 
 
Gia hạn 115 nghìn tỷ đồng cho 5 đối tượng nộp thuế và tiền thuê đất - ảnh 1
 Dự kiến, số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng.
 
Theo dự thảo nghị định, việc gia hạn áp dụng đối với 5 đối tượng: doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế (nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng…);
 
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế (vận tải kho bãi; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; …);
 
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm;
 
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), dự thảo nghị định quy định: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên.
 
Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý I, quý II/2021, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2021, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2021. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Đối với thuế TNDN, dự thảo Nghị định nêu rõ: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại nghị định này. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
Về thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, theo quy định tại dự thảo Nghị định, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2021.
 
Đối với tiền thuê đất, dự kiến gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn, đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
 
Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được quy định tại nghị định này thì được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp.
 
 
Gia hạn 115 nghìn tỷ đồng cho 5 đối tượng nộp thuế và tiền thuê đất - ảnh 2
Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021
 
Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót theo mẫu phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định.
 
Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý), thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/5/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn.
 
Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 20/5/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại dự thảo nghị định này.
 
Trước đó, ngày Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tiếp tục gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Thủ tướng trước ngày 20/3/2021.
 
Vào đầu năm 2020, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.
 
Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo Bộ Tài chính, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có 128.619 doanh nghiệp và 56.268 hộ, cá nhân kinh doanh với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 67.234,6 tỷ đồng.
 
Qua đánh giá cho thấy, những chính sách nêu trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tuy nhiên, dự báo năm 2021 còn rất nhiều khó khăn, do đó, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng nghị định về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho nhiều đối tượng.
 
Minh Hoa