Giải bài toán `thừa thầy, thiếu thợ` trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

07:46 | 17/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thiếu nhân lực trình độ cao trong chuỗi sản xuất ở các doanh nghiệp FDI, thậm chí thiếu cả công nhân đứng máy tại các nhà máy công nghiệp hỗ trợ đang là thực trạng về nhân lực tại Việt Nam.