Hạ Long sẽ trở thành thành phố dịch vụ, du lịch văn minh

21:51 | 23/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TP Hạ Long sẽ được quy hoạch thành đô thị dịch vụ, du lịch, văn minh với dân số dự báo đến năm 2040 khoảng 800.000-830.000.Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 vừa được Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành.

Xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và đồng bộ gắn kết giữa bảo tồn và phát triển bền vững di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ngày 19/11/2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040

Phạm vi thực hiện là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Long gồm 21 phường với diện tích tự nhiên khoảng 112.132 ha. Dân số thường trú tính đến năm 2020 khoảng 327.400 người.

Việc quy hoạch nhằm mục tiêu phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ-du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các vùng núi phía Bắc.

Đồng thời còn để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của đô thị Hạ Long cũng như hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện kết nối, mở rộng không gian du lịch và giúp phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển, logistics hơn nữa, từng bước đưa Hạ Long trở thành trung tâm logistics của cả nước. Qua đó phát triển công nghiệp sạch, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ phát triển rừng và cảnh quan thiên nhiên.

Thực hiện quy hoạch trên, những yêu cầu trọng tâm cần nghiên cứu bao gồm: đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển đô thị; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung năm 2019, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư; xác định những tồn tại, hạn chế, xác định các yêu cầu quản lý phát triển đô thị trong giai đoạn mới, những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh.

Nghiên cứu các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thành phố Hạ Long; dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh Quảng Ninh, nắm bắt các cơ hội phát triển mới của thành phố Hạ Long, định hướng cho các ngành kinh tế chủ đạo sao cho hài hòa được với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên.

Bên cạnh đó cũng cần điều chỉnh mô hình và cấu trúc phát triển của thành phố và kết nối với các địa phương lân cận để chọn lựa mô hình phát triển phù hợp; nghiên cứu định hướng phát triển không gian khu vực xung quanh vịnh Cửa Lục, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm.

Đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị, công trình cao tầng, bố trí các không gian công cộng cho dân cư đô thị và khách du lịch, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội theo hướng chất lượng cao; nghiên cứu các hình thái quy hoạch kiến trúc đặc trưng cho đô thị Hạ Long.

Quyết định nêu rõ mục tiêu phát triển TP Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối, theo hướng đa cực, hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vùng núi phía Bắc; nâng cao vai trò, vị thế của thành phố, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, tạo giá trị phát triển mới để tăng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng sau khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quỳnh Trang (tổng hợp)