Hàng trăm cây đào rừng Sơn La có tem xuất xứ được chuyển về Hà Nội phục vụ người dân chơi Tết

11:44 | 25/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hàng trăm cành đào từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã được chuyển về Hà Nội phục vụ người dân chơi Tết Tân Sửu. Tất cả các cành đào đều dán tem 'Đào Vân Hồ' để minh chứng là đào trồng.