Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Hệ số điều chỉnh giá đất mới của Tp.HCM cao nhất là 2,5 lần

08:48 12/06/2021

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, áp dụng trên địa bàn Tp.HCM bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/6. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và theo từng khu vực.

Hệ số điều chỉnh giá đất mà Tp.HCM vừa ban hành sẽ được áp dụng cho các khu đất được Nhà nước cho thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên… theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện, bao gồm cả Tp.Thủ Đức và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất mới của Tp.HCM cao nhất là 2,5 lần - ảnh 1

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, áp dụng trên địa bàn Tp.HCM bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/6. Ảnh: VNEconomy.

Việc thay đổi hệ số điều chỉnh được chia làm 3 nhóm:

Nhóm 1 sẽ được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hệ số điều chỉnh là 1,5 lần giá đất do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định và công bố. Đây là trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Nhóm 2 phải xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực.

Cụ thể, đối với đất thuê kinh doanh dịch vụ, thương mại tài chính; nhà hàng; khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho thuê khu vực 1 là 2,5 lần, khu vực 2 là 2,3 lần, khu vực 3 là 2,1 lần, khu vực 4 là 1,9 lần, khu vực 5 là 1,7 lần.

Riêng với nhóm 3, là trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, có hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai.

Với nhóm 3 phải xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 101, Khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo khu vực.

Trước đó, kể từ ngày 10/5/2021, quyết định của UBND Tp.HCM về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Tp.HCM năm 2021 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, một số nơi hệ số cao nhất là 35.

Tiệp Nguyễn


Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao