Hình ảnh những chuyến bay cứu nạn trong mưa lũ miền Trung

10:25 | 20/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ, tổ bay trực thăng thuộc Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, vượt qua khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp tế lương thực phẩm và trinh sát địa hình.