Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Đề án mới xác định đô thị trong tương lai phải `xanh, văn minh, có bản sắc và tiên phong`

08:50 18/06/2021

Đây là yêu cầu đặt ra tại Đề án "Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng.

Hiện, đề án đang tiếp tục được hoàn thiện dự thảo. Sau khi Đề án hoàn chỉnh, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách về đô thị hóa, phát triển đô thị và kinh tế đô thị với tầm nhìn như trong đề án. 

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII đã đề ra kế hoạch nâng tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 50%.

Báo cáo chính trị của Đại hội cũng vạch rõ nhiều nhiệm vụ cụ thể: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; liên kết nông thôn với đô thị. Xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế về phát triển đô thị và kinh tế đô thị, lấy điều này làm động lực phát triển từng vùng và địa phương; tăng cường công tác quản lý đô thị, phát triển các đô thị vệ tinh...

Đề án mới xác định đô thị trong tương lai phải `xanh, văn minh, có bản sắc và tiên phong` - ảnh 1

Trưởng ban Kinh tế Trung ương - ông Trần Tuấn Anh . Ảnh: Báo Lao động

Nhưng trên thực tế, quá trình đô thị hóa ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước chưa đồng bộ và gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng đô thị Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu, tính kết nối còn chưa cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng còn kém và đang xuất hiện dấu hiệu quá tải tại các đô thị lớn… 

Do đó, để thực hiện mục tiêu và thi hành các chủ trương về đô thị hóa, phát triển đô thị, kinh tế đô thị thì Bộ Chính Trị đã chỉ đạo Ban kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương thực hiện Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương - ông Trần Tuấn Anh - người đồng thời cũng là trưởng ban dự thảo đự án, một số yêu cầu then chốt, có tính định hướng đặt ra khi chuẩn bị đề án gồm:

Một là, bám sát những chủ trương, định hướng về đô thị và phát triển kinh tế đô thị tại  các văn kiện của Đại hội đảng lần thứ XIII và tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. 

Hai là, Đề án cần xác định rõ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô thị. Từ đó đề xuất cơ chế cùng chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị phù hợp, hài hòa và tương xứng với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Ba là, hoàn thiện thể chế, công cụ quản lý, xây dựng mô hình chính quyền đô thị gắn với quản tr trị hiệu quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển đô thị về mọi mặt kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở cũng như chất lượng sống của người dân.

Về phát triển đô thị, Đề án cần chỉ ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong. Định hướng các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực của phát triển; tăng tính liên kết giữa các đô thị trong nước và khu vực; phát triển đô thị đi liền với phát triển nông thôn. 

H.S

Xem thêm: Làng Sen Việt Nam: Khu đô thị tiên phong theo tiêu chuẩn công trình xanh

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao