Hướng dẫn cách chia sẻ vị trí cho cứu hộ khẩn cấp

15:14 21/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Để giúp các đội cứu hộ xác định vị trí chính xác người dân có thể lên trang web Google Maps hoặc vào ứng dụng trên điện thoại chia sẻ vị trí của mình.