Hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh công ty

16:42 | 08/10/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ và nắm được quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh công ty.
Hiện tại, công ty tôi đang hoạt động tại Hà Nội, tôi muốn mở rộng hoạt động vào phía Nam nên mình thành lập một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mong tòa soạn hướng dẫn tôi thủ tục để có thể tiến hành thành lập chi nhánh một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Xin cảm ơn!
Dương Tuấn Anh (Cầu Giấy, Hà Nội)
Cảm ơn anh Dương Tuấn Anh đã gửi câu hỏi đến Doanhnhanviet, về câu hỏi của anh, tòa soạn xin trả lời như sau:
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.
Hướng dẫn thủ tục thành lập chi nhánh công ty - ảnh 1
Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

- Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp (theo mẫu).

- Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp.

- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh.

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh.

- Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Điều lệ công ty.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) – bản sao hợp lệ.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01

Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh:

Cách đăng ký thành lập chi nhánh:

- Đăng ký trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

- Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trình tự thực hiện đối với cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và Đầu tư

-  Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định.

-  Người đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh hoạt động.

- Bộ phận một cửa nhận hồ sơ thành lập chi nhánh và trả giấy biên nhận.

- Phòng Đăng ký doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thành lập chi nhánh.

- Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

+ Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ.

+ Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình trên.

- Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận:

+ Phòng Đăng ký doanh nghiệp giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

+ Phòng đăng ký doanh nghiệp nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

- Trả kết quả thành lập chi nhánh công ty:

+ Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy tại phòng bộ phận một của Phòng Đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giấy hẹn.

+ Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ đăng ký kinh doanh qua mạng mà không sử dụng chữ ký số công cộng: Căn cứ thời gian hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bản giấy) kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

- Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh hoặc thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp - thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Đối với trường hợp thành lập chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại.