Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Kê khai, sắp xếp lại 37.468 cơ sở nhà đất trong năm 2020

11:47 29/05/2021

Đến cuối năm 2020, các bộ, cơ quan ở Trung ương đã thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 37.468 cơ sở nhà đất. Trong đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 28.182 cơ sở nhà, đất.

Theo báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020, Bộ Tài chính cho biết đã xây dựng hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng "tương đối đồng bộ". Nhờ vậy, giúp cho việc quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Bộ Tài chính đánh giá, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất công tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, đến nay đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. 

Kê khai, sắp xếp lại 37.468 cơ sở nhà đất trong năm 2020 - ảnh 1

Nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi (nguồn: Internet)

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.427 cơ sở nhà, đất và một phần diện tích của 1 cơ sở nhà, đất do 11 doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý. Bộ cũng đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý 1.503 cơ sở nhà, đất. Đồng thời phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ở trung ương.

Về số lượng kê khai, tính đến cuối năm 2020, các bộ, cơ quan ở Trung ương đã thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 37.468 cơ sở nhà đất. Trong đó, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 28.182 cơ sở nhà, đất.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục vận hành có hiệu quả, đã tổng hợp thông tin về tài sản công của 109.578 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công; đã cập nhật thông tin của 6 loại tài sản với tổng nguyên giá trên 6,14 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nguồn gốc nhà, đất công được hình thành qua nhiều giai đoạn, việc lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, chưa được quan tâm nên bị thất lạc, ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp nhà, đất

Bên cạnh đó, một số quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chưa cụ thể hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Công tác triển khai phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, do phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính tại địa phương.

 

Thành Văn – Cẩm Kỳ

Xem Thêm:Xét xử vụ Ethanol Phú Thọ: Trịnh Xuân Thanh nói gì về cáo buộc thâu tóm 3.400 m2 đất Tam Đảo

Tin nổi bật

Đọc thêm