“Cỗ xe kinh tế” của Nhật Bản sẽ bứt tốc trong năm 2022?

“Cỗ xe kinh tế” của Nhật Bản sẽ bứt tốc trong năm 2022?

Sau hai năm gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, “cỗ xe kinh tế” của Nhật Bản có thể sẽ bứt tốc trong tài khóa 2022 nhờ sự phục hồi của tiêu dùng cá nhân và sự gia tăng của kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, khi dịch COVID-19 chưa được khống chế hoàn toàn và tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn vẫn tiếp diễn trên thế giới, nguy cơ suy giảm tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục đeo bám nền kinh tế này trong năm nay.