Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Lãi suất cho vay với doanh nghiệp hiện ở mức nào?

17:02 11/01/2021

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ (từ 28-31/12/2020) bằng VND đạt xấp xỉ 419.659 tỷ đồng, bình quân 83.932 tỷ đồng/ngày.
 
Đây là một con số tương đối lớn so với nhiều kỳ. Tuy nhiên doanh số này giảm 15.633 tỷ đồng/ngày so với tuần 21/12 - 25/12/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 125.901 tỷ đồng, bình quân 25.180 tỷ đồng/ngày, tăng 1.878 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
 
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (49% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (33% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 48% và 41%.
 
Lãi suất cho vay với doanh nghiệp hiện ở mức nào?
Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch VND trong tuần tăng nhẹ so với mức lãi suất tuần trước, cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,12%/năm, 0,29%/năm và 0,55%/năm.
 
Lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch USD trong tuần dao động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,1%/năm, 0,13%/năm và 0,18%/năm.
 
Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm.
 
Lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
 
Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.
 
Trong khi đó, hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.
 
Năm 2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; mở rộng tín dụng đi đối với an toàn, hiệu quả; thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
 
Theo thời báo ngân hàng
 
 

Tin nổi bật

Đọc thêm