Lỗ lũy kế của Sun Life lên gần 5.500 tỷ đồng, chi bình quân cho nhân viên 86 triệu/tháng

Minh Quang 16:01 | 02/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bảo hiểm Sun Life tiếp tục ghi nhận lỗ hơn 900 tỷ trong năm 2023, nâng lỗ lũy kế lên 5.497 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2023 với khoản lỗ sau thuế gần 922 tỷ đồng, thấp hơn so với khoản lỗ 1.469 tỷ đồng vào năm 2022. Tương tự như kết quả năm 2022, chi phí bán hàng cao là nguyên nhân chính khiến Sun Life chịu lỗ. Tính đến cuối năm 2023, lỗ lũy kế của Sun Life đã tăng lên con số 5.497 tỷ đồng.

 

Trong năm 2023, do tác động từ cuộc khủng hoảng niềm tin trong ngành bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm của SunLife đã giảm 20,2% so với năm trước. Đồng thời, chi phí kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 28,5%, giúp lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tụt 10,8% so với cùng kỳ.

Phần lớn doanh thu phí bảo hiểm đến từ bảo hiểm liên kết chung (3.198 tỷ đồng) và bảo hiểm bổ sung (711 tỷ đồng). Tuy nhiên, doanh thu bảo hiểm liên kết chung trong năm 2023 đã giảm 18% so với năm trước.

Khác với xu hướng chung trong ngành bảo hiểm, tổng chi và bồi thường của Sun Life trong năm 2023 lại đi giảm từ 1.553 tỷ đồng xuống 1.195 tỷ đồng, chủ yếu do giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc.

Trong khi đó, hoạt động tài chính lại đem kết quả tích cực, thu về khoản lãi thuần 573 tỷ đồng tăng 17,2% so với năm 2022. Các hoạt động kinh doanh khác đóng góp không đáng kể và lợi nhuận của công ty.

Chi phí bán hàng đã được cải thiện, giảm 22,8% so với năm trước, xuống 2.666 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp của Sun Life lại tăng 27,6%, lên gần 865 tỷ đồng. Phần lớn chi phí bán hàng dưới dạng chi khen thưởng và hỗ trợ đại lý (1.697 tỷ đồng trong năm 2023).

Kết quả kinh doanh của Sun Life năm 2023.

Sau khi trừ đi hai khoản chi phí trên, Sun Life ghi nhận lỗ trước thuế 808 tỷ đồng. Sau kiến nghị của Đoàn thanh tra Bộ Tài chính ngày 29/6/2023, các khoản lỗ tính thuế của năm tài chính 2020, 2021 và 2022 đã được điều chỉnh giảm tương ứng với một số khoản điều chỉnh giảm chi phí được khấu trừ và tăng doanh thu chịu thuế.

Sun Life chưa thực hiện điều chỉnh đối với các khoản chi phí hỗ trợ ban đầu và hợp tác trả cho ngân hàng với tổng số tiền năm 2021 là 343 tỷ đồng theo kiến nghị trong kết luận thanh tra do còn một số vướng mắc. Nếu các khoản chi phí này không được khấu trừ, thì lỗ tính thuế của Sun Life sẽ giảm tương ứng, nhưng không làm phát sinh nợ phải trả về thuế.

Tại ngày kết thúc năm 2023, Sun Life có lỗ tính thuế là 4.130 tỷ đồng, có thể được sử dụng để khấu trừ vào lợi nhuận trong tương lai. Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại cho khoản lỗ này vì không chắc chắn có đủ lợi nhuận trong tương lai để sử dụng.

 

Chi nhân viên trung bình 86 triệu/tháng

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Sun Life tăng 9,5% so với cuối năm 2022, lên 20.835 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản tiền gửi không kỳ hạn trị giá hơn 62 triệu USD (tương đương 1.495 tỷ đồng) từ Sun Life Assurance Company of Canada với mục đích góp vốn.

Cuối năm 2023, công ty vẫn chưa được chấp thuận của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động cho khoản tiền này.

Sun Life nhận gần 1.500 tỷ đồng từ công ty mẹ.

Trong năm 2023, Sun Life đã giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tăng đầu tư dài hạn. Các khoản đầu tư của công ty chủ yếu dưới dạng tiền gửi và trái phiếu, chỉ có một phần nhỏ là đầu tư khác. Với tiền gửi ngắn hạn, Sun Life đang hưởng lãi suất từ 3 đến 11%/năm, còn tiền gửi dài hạn có lãi suất từ 5% đến 9,3%/năm.

Công ty cũng nắm 33 triệu trái phiếu Chính phủ, thời hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm với lãi suất từ 2,5%/năm đến 8,8%/năm. Sun Life dự định nắm giữ toàn bộ số trái phiếu này cho đến khi đáo hạn.

Đồng thời, vào cuối năm 2023, Sun Life cũng nắm giữ 1.581 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất từ 6,2%/năm đến 13,8%/năm và cũng sẽ nắm giữ cho đến ngày đáo hạn.

Cuối năm 2023, Sun Life có 563 nhân viên, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái (537 nhân viên). Trong năm, công ty đã chi 568,5 tỷ đồng cho lương và các chi phí khác cho nhân viên (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, có thể ước chi phí trung bình của mỗi nhân viên công ty bảo hiểm này là 86,1 triệu đồng/tháng.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của SunLife.

Từ khóa: #Sun Life