Loạt ngân hàng báo lãi hàng nghìn tỷ

06:37 02/08/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

VIB lãi hợp nhất trước thuế 3.954 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,31%/. Hàng loạt nhà băng khác cũng báo lãi nhiều nghìn tỷ.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh trên 57%.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng vọt gấp hơn 1,8 lần cùng kỳ, mang về cho BIDV 12.697 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ hơn với mức tăng 45%, đạt 1.765 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần mảng kinh doanh chứng khoán giảm 48%, trong khi chứng khoán đầu tư lỗ 165 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước mang về 797 tỷ đồng).

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh lên 17.060 tỷ đồng, chi phí của BIDV kỳ này chỉ tăng 3%, nhờ đó lợi nhuận thuần của BIDV tăng gấp 1,9 lần trong quý II.

Sau trích lập dự phòng rủi ro, BIDV báo lãi trước thuế đạt 4.726 tỷ đồng, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm BIDV lãi trước thuế 8.122 tỷ đồng, tăng 86,3% so với cùng kỳ và bằng 90% lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020.

Trong đó, thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của ngân hàng tăng tới 46% giữa bối cảnh dịch Covid-19 tác động tới nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của BIDV tăng tới 8,3% đạt hơn 1,64 triệu tỷ đồng, là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất thời điểm hiện nay. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,8% với gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Số dư tiền gửi của BIDV đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm trước.

Loạt ngân hàng báo lãi hàng nghìn tỷ - ảnh 1

VietABank (VAB) cũng vừa công bố BCTC với tăng trưởng rất cao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II của ngân hàng đạt 282 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận VAB đạt 407 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm của VAB đạt 805 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 11,4% đạt 644 tỷ, lãi từ đầu tư chứng khoán tăng 36% đạt 23,6 tỷ, lãi từ hoạt động khác tăng 66,8% đạt 83 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 7% trong 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro giảm mạnh 63% xuống còn 77,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ xấu ngân hàng tăng 83% trong 6 tháng đầu năm lên 1.362 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gấp hơn 2 lần lên hơn 1.000 tỷ.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng theo đó tăng từ 0,83% lên 1,42%.

Theo Báo cáo tài chính của SCB, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 487,3 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận quý II của SCB đạt 16 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, lợi nhuận của SCB tăng mạnh không phải nhờ các hoạt động kinh doanh có lãi khả quan mà nhờ biến động trích lập dự phòng.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động 6 tháng của SCB giảm tới 41% so với cùng kỳ xuống còn 2.399 tỷ đồng do hoạt động cốt lõi - thu nhập lãi thuần bị lỗ tới 1.236 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.452 tỷ đồng). Chí phí hoạt động lại tăng 17,4% lên 2.166 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này trong 6 tháng chỉ đạt 232 tỷ, giảm tới 90% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, ngân hàng được hoàn nhập dự phòng tới 255 tỷ đồng trong kỳ, trong khi 6 tháng đầu năm 2020 phải trích lập tới 2.174 tỷ đồng. Điều này giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng cao.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét.

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng tài sản của VIB đạt hơn 277 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2020. Trong đó cho vay khách hàng đạt gần 183 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm trước. 

Một khoản mục đáng chú ý trong tổng tài sản nữa là lãi phải thu của ngân hàng tới 8.176 tỷ đồng, tăng gấp hơn 6 lần so với đầu kỳ. Theo thuyết minh báo cáo, đây chủ yếu là các khoản phải thu bên ngoài, với lớn nhất (gần 6.900 tỷ đồng) là phải thu từ dịch vụ thư tín dụng nhập hàng trả chậm; phần còn lại là phải thu hoa hồng bảo hiểm, chi phí xử lý tài sản đảm bảo…

Tiền gửi của khách hàng ở VIB 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 168 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối năm trước.

Đáng chú ý, VIB đẩy rất mạnh giao dịch liên ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm, số tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác ở VIB đạt hơn 17.200 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cuối năm trước. Tiền gửi của và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 25% đạt hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của VIB trong 6 tháng đạt 3.954 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.977 đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ.

Như vậy hết 6 tháng, VIB đã hoàn thành 52,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 2, ngân hàng có tổng cộng 3.100 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,31% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 1,52% thời điểm cuối năm 2020.

Huy Thanh (TH)