Lợi nhuận giảm 84%, ngân hàng này tạm đứng chót bảng về lợi nhuận năm 2023

Minh Quang 07:22 | 26/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
BVBank báo lãi trước thuế vỏn vẹn 71,6 tỷ đồng, thực hiện được 14% kế hoạch năm và tạm thời đứng chót bảng lợi nhuận ngân hàng 2023.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận sau thuế giảm 69,5% so với cùng kỳ, xuống 8 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, lợi nhuận của ngân hàng là 56,6 tỷ đồng, thấp hơn 84,5%.

Nếu sử dụng chỉ số lợi nhuận trước thuế, cả năm BVBank mới thu về 71,6 tỷ đồng, thực hiện 14% kế hoạch năm.

 

Nhìn chung, trong suốt cả năm 2023, tình hình kinh doanh của BVBank đều không mấy tích cực. Vào ba quý đầu năm, mức tăng trưởng tín dụng thấp và chi phí vốn cao khiến thu nhập lãi thuần của ngân hàng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Thêm vào đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng cao đã bào mòn gần hết lợi nhuận.

Bước sang quý IV, mặc dù thu nhập lãi thuần và thu ngoài lãi đều có sự phục hồi nhưng chi phí tăng cao tiếp tục ảnh hưởng tới lợi nhuận của BVBank.

Cụ thể, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý IV tăng 9,6%, lên mức 428,1 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ lỗ gần 1 tỷ, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 23,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng đã thoát lỗ, thu về 1,6 tỷ đồng, còn chứng khoán đầu tư lãi 38 tỷ đồng, tăng 638,7% so với cùng kỳ.

Trong cả năm 2023, chứng khoán đầu tư là mảng kinh doanh sáng cửa nhất của BVBank khi mang về cho ngân hàng 122,1 tỷ đồng, cao nhất trong thu ngoài lãi.

Thu từ hoạt động kinh doanh khác cũng tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan, đạt 46,5 tỷ đồng, tăng 86,1%. Mức tăng này chủ yếu nhờ vào hoạt động thu hồi các khoản nợ đã xử lý bằng quỹ dự phòng.

TIN LIÊN QUAN Một ngân hàng báo lãi giảm hơn 68% trong quý III, 9 tháng mới thực hiện được 12% kế hoạch 27/10/2023 - 10:54

Nhờ vậy, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của BVBank đã tăng trưởng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên kể từ quý IV/2022.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng tăng thêm 28,2%, chủ yếu đến từ chi cho nhân viên, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng chỉ tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro vọt lên 33,8% tiếp tục bào mòn thêm lợi nhuận, kéo lãi trước thuế của BVBank giảm xuống 10,2 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 69,2%.

Theo diễn giải của BVBank, chi phí hoạt động gia tăng do ngân hàng đầu tư vào phát triển mạng lưới, gia tăng nhận diện thương hiệu và tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Quý IV tiếp tục là một quý khó khăn với BVBank.

Mặc dù lợi nhuận vẫn tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ những kết quả kinh doanh quý IV của BVBank đã tích cực hơn khi tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 87.900 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trong đó cho vay khách hàng tăng 13,6%, đạt 57.700 tỷ đồng.

Phần lớn tăng trưởng cho vay khách hàng tập trung vào quý IV, giúp thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng trưởng. Trước đó vào cuối quý III, tăng trưởng cho vay so với đầu năm mới đạt 4,3%.

Tăng trưởng cho vay của BVBank nhờ vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và nông lâm ngư nghiệp và cho vay hộ gia đình. Trong khi đó, dư nợ với hoạt động xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo lại đi xuống.

Tiền gửi khách hàng cũng vọt lên mạnh trong quý cuối cùng của năm. Đến ngày 31/12, số dư tiền gửi tại BVBank đạt hơn 57.100 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Số dư nợ xấu của ngân hàng tiếp tục tăng lên trong quý IV, đạt 1.915 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 3,56% vào cuối quý III xuống 3,27%.

Một số chỉ tiêu tài chính của BVBank.

Vào cuối năm 2023, BVBank có 2.561 nhân viên, tăng gần 100 người so với đầu năm. Chi phí nhân viên bình quân cũng được tăng từ 20,7 triệu đồng/người vào năm 2022 lên 21,2 triệu đồng/người vào năm 2023.