Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Luật Đầu tư 2020: Nhiều điểm mới tạo điều kiện cho DN đăng ký đầu tư

18:06 10/07/2020

(DNVN) - Hướng tới mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân, Luật Đầu tư 2020 bổ sung, sửa đổi nhiều quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư, cắt giảm chi phí và thủ tục hành chính.

Chiều 10/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật Đầu tư 2020: Nhiều điểm mới tạo điều kiện cho DN đăng ký đầu tư - ảnh 1
Toàn cảnh buổi Họp báo. Ảnh: Hà Anh/DNVN. 
Tổng quan về Luật Đầu tư 2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Luật Đầu tư 2020 hướng tới mục tiêu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Cụ thể, Luật Đầu tư 2020 nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn lực đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện các quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời, cắt giảm một số ngành nghề nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đăng ký đầu tư, cắt giảm chi phí và thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh

Luật Đầu tư 2020 có 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục, trong đó, bổ sung điều 4 để phân định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư và các Luật có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Luật sửa đổi và bổ sung 10 nhóm quy định trong Luật Đầu tư 2014 để đảm bảo tính thống nhất với các luật liên quan.

Đáng chú ý, nhằm tiếp tục thể chế hóa nguyên tắc hiến định về bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm, đồng thời góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh; sửa đổi các phụ lục về cấm đầu tư kinh doanh các chất ma túy, hóa chất, khoáng vật độc hại và động, thực vật hoang dã cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước.

Luật này còn quy định Doanh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận “chọn bỏ” để nâng cao tính minh bạch, khả thi thực thi các hiệp định FTA.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề ưu đãi đầu tư nhằm đảm bảo thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, trong đó có quy định khuyến khích hoạt động nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa nghiên cứu sáng tạo. Bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư để đảm bảo chất lượng, hiệu quả-áp dụng ưu đãi có thời hạn, theo kết quả thực hiện dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo đáp ứng điều kiện ưu đãi trong thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện dự án đầu tư, Luật Đầu tư 2020 quy định phân định rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng từng hình thức lựa chọn đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, bao gồm đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư…

Luật bãi bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với dự án có quy mô từ 5.000 tỷ đồng trở lên và không áp dụng chủ trương đầu tư đối với dự án của cá nhân, hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Luật phân cấp cho UBDN cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư, xây dựng kinh doanh, sân golf; mở rộng quyền tự chủ của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án (như quyền chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, điều chỉnh dự án…).

Luật cũng điều chỉnh phạm vi các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn của doanh nghiệp.

Về quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, Luật Đầu tư 2020 đã hoàn thiện, bổ sung các công cụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, theo hướng xem xét các điều kiện an ninh, quốc phòng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp ở đảo, xã, thị trấn biên giới, ven biển hoặc các khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.

Bổ sung quy định về giám định vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết để xác định căn cứ tính thuế, góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá, trốn thuế; bổ sung quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch giả tạo về vốn nhằm tạo cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp đầu tư chui, đầu tư núp bóng.

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đặc biệt, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do quy định thiếu đồng bộ về thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Khoản 3 của điều 75 của Luật này sửa đổi Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Tin nổi bật

Đọc thêm