Mạng 5G ở Việt Nam mạnh cỡ nào?

11:15 | 04/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Việc tiến tới thương mại hoá mạng 5G của các nhà mạng Việt Nam, đã đưa nước ta trở thành một trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận được công nghệ này. Tạo ra vị thế đi đầu trong chuyển đổi số.