Mời cả chuyên gia nước ngoài giúp nhưng mới chỉ dự báo được cung cầu việc làm ngắn hạn

17:16 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng BLĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua đã tăng cường dự báo việc làm; thậm chí mời cả chuyên gia nước ngoài giúp nhưng mới chỉ dự báo được cung cầu việc làm ngắn hạn.