Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Từ 1/3, mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tăng tối đa 15%

- 17:03 21/01/2021

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối đa 15% trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/01/2021 đã quy định nhiều điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ ngày 1/3/2021.
 

Mức tăng phí bảo hiểm tối đa 15%


Đáng chú ý có quy định mới về mức tăng phí bảo hiểm tối đa 15%. Cụ thể: Khoản 3 Điều 7 Nghị định 03/2021 quy định căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm; mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định. Trong khi đó, tại Nghị định 103/2008 không hề có quy định này.
 
Mức tăng phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự từ 1/3

Về mức trách nhiệm bảo hiểm, Nghị định quy định: Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.
 
Căn cứ chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản, Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 

Thời hạn bảo hiểm xe gắn máy tối đa 3 năm

 
Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 
Cụ thể, đối với xe môtô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.
 
Đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.
 
Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.
 
Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó.
 
 
Hà Ly
 

Tin nổi bật

Đọc thêm