Năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đạt tổng doanh thu 170,03% so với kế hoạch

Minh Huệ 16:21 | 21/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do Công ty đã linh hoạt trong chiến lược chào giá, vì vậy kết quả sản lượng điện phát cả năm 937,73 triệu kWh đạt 162,5 % so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 170,03% so với kế hoạch.

Năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đạt tổng doanh thu 170,03% so với kế hoạch

Với đặc thù là nhà máy Thủy điện, sản lượng điện phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, lưu lượng nước về hồ và doanh thu của Công ty chủ yếu từ sản xuất điện và tham gia thị trường điện. Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị để hạn chế sự cố chủ quan, tránh sự cố nhằm nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy. Bên cạnh đó các Phòng, Ban, đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết nhất trí, trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt bậc, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Do Công ty đã linh hoạt trong chiến lược chào giá, vì vậy kết quả sản lượng điện phát cả năm 937,73 triệu kWh đạt 162,5 % so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 170,03% so với kế hoạch.

Năm qua Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp giải pháp để tiết giảm chi phí, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các chi phí, thực hiện tối ưu hóa chi phí theo chủ trương của EVN, EVNGENCO2. Do đó các danh mục chi phí thực tế giảm so với kế hoạch (giảm chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác và chi phí sửa chữa lớn), kết quả tổng chi phí năm 2022 chỉ thực hiện 93,84 % so với kế hoạch.

Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), đã nghiêm túc thực hiện tốt quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phối hợp thực hiện tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lụt bão trong mùa lũ và công tác chống hạn trong mùa cạn theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo an toàn công trình.

Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí cho ngân sách nhà nước (bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, …) đầy đủ, đúng quy định. Tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước năm 2022 là 263 tỷ đồng, đạt 173,02 % so với kế hoạch năm 2022. Trong năm qua, Công ty đã tuân thủ theo các quy trình, quy định có liên quan đến công tác Thị trường điện và các quy trình, quy định có liên quan đến công tác vận hành hồ chứa.

Năm 2022, Công ty đã đưa ra các chiến lược chào giá khác nhau và thường xuyên thay đổi bản chào giá ngày tới, giờ tới nhằm đáp ứng với tình hình thời tiết, thủy văn thực tế. Vì vậy, Công ty luôn đảm bảo việc cấp nước cho hạ du theo yêu cầu Sau khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các Hệ thống thiết bị được đưa vào vận hành đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế ban đầu, khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng, không có sự cố xảy ra, phát huy hết hiệu suất của máy theo thiết kế, đáp ứng được yêu cầu phương thức của các Trung tâm điều độ Hệ thống điện A0, A3 và thị trường phát điện cạnh tranh. Công ty đã phát huy tối đa nguồn nhân lực, tối ưu hóa lao động; xây dựng tính chuyên nghiệp; kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng hiệu quả công việc nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý.

Năm qua, Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch AT-BHLĐ và an toàn VSLĐ, trang bị đầy đủ dụng cụ kỹ thuật an toàn, thiết bị PCCC, thiết bị PCLB, phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện tốt công tác huấn luyện tuyên truyền KTAT- BHLĐ-PCCN. Đặc biệt quan tâm công tác phòng chống cháy nổ, đã kết hợp với Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên xây dựng phương án chữa cháy, huấn luyện, hướng dẫn và diễn tập thao tác chữa cháy cho các CB-NLĐ trong toàn Công ty. Hàng tháng, quý Công ty đều thực hiện kiểm tra đánh giá về công tác PCCN.

Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường. Quản lý chất thải theo đúng quy định. Do vậy năm qua, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và không để xảy ra tình trạng mất an toàn, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Công ty đặc biệt chú trọng trong công tác hổ trợ, cùng chia sẻ với địa phương vùng tái định cư của dự án Thủy điện Sông Ba Hạ, đặc biệt là các hộ thuộc các khu Tái định cư của dự án, quan tâm đến an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như: Trao tặng nhà tình nghĩa cho công an viên có hoàn cảnh khó khăn; Ủng hộ quỹ vì người nghèo; Thăm hỏi bà con khu tái định cư nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022; hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,… với tổng số tiền 2,999 tỷ đồng (đã chi 1,499 tỷ đồng và dự kiến chi hỗ trợ công tác an sinh 1,5 tỷ đồng).

Với địa bàn vùng công trình rộng, trải dài thuộc địa bàn 3 huyện (Krông Pa - Gia Lai và huyện Sơn Hòa, Sông Hinh - Phú Yên), tình hình an ninh khu vực phức tạp. Tuy nhiên, Công ty đã phối hợp tốt với các cấp chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng. Công ty đã thực hiện tăng cường các giải pháp trong công tác bảo vệ như lắp đặt hệ thống Camara; Quan tâm tăng cường công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn thiết bị, tài sản công trình. Vì vậy, trong năm qua Công ty đã giữ vững ổn định, tình hình an ninh trật tự tốt, không để xảy ra mất mát tài sản, thiết bị, không có tệ nạn xã hội xảy ra làm ảnh hưởng đến công trình.