Năng suất lao động Việt Nam tăng tốc, cao hơn các nước ASEAN-6

15:40 | 12/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019 tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong ASEAN.