Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung

17:18 16/05/2019

(DNVN) - Tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, sáng 16/5, Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản Nguyễn Tấn Thịnh chỉ rõ Nghị định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công có một số nội dung cần được quy định rõ hơn.

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Khung pháp lý quan trọng

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (Nghị định 167) về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167, ông Nguyễn Tấn Thịnh cho biết qua hơn 1 năm thực hiện, Nghị định 167 đã được coi là khung pháp lý quan trọng để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động rà soát, thực hiện sắp xếp lại việc quản lý, sử dụng nhà, đất hướng đến mục tiêu kỷ cương, tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao hơn.

Ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nhà, đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê đã có chuyển biến tích cực, rõ nét.

Trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ, rõ ràng, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nhà, đất đã được quy định rõ ràng, cụ thể trong quá trình sắp xếp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật.

Nguyên tắc và hình thức xử lý nhà, đất quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đã bảo đảm bao quát, điều chỉnh phù hợp các tình huống phát sinh trên thực tế, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.

Quy định rõ hơn về phạm vi, đối tượng và thẩm quyền

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt, ông Nguyễn Tấn Thịnh cũng nhấn mạnh: Thực tế sau hơn 1 năm thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167 cho thấy có một số nội dung cần được quy định rõ hơn.

Đó là, quy định rõ hơn về phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định; về thẩm quyền quyết định xử lý nhà, đất tại tổ chức chính trị-xã hội; về hạch toán tài sản, giá trị tài sản khi thực hiện các quyết định xử lý nhà, đất theo hình thức điều chuyển, thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Cùng với đó, các quy định về xử lý nhà, đất sau khi thu hồi, chuyển giao về địa phương và một số nội dung xử lý chuyển tiếp... cũng phải quy định lại.

Để hoàn thiện nội dung, Bộ Tài chính định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 167 theo hướng quy định rõ hơn về phạm vi áp dụng, tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 của Nghị định đã quy định loại trừ. Ngoài nhà, đất không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, còn có nhiều loại nhà, đất cần loại ra khỏi phạm vi áp dụng do việc quản lý, sử dụng đã được điều chỉnh cụ thể tại các các pháp luật khác như Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt.

Nghị định 167 cũng cần quy định rõ về đối tượng là doanh nghiệp thực hiện sắp xếp nhà, đất gồm: Công ty mẹ và công ty thành viên mà công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá trị tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ để xác định thẩm quyền quyết định bán nhà, đất; sửa đổi thẩm quyền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý có nguyên giá nhà, đất dưới 500 tỷ đồng (phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quyết định bán nhà, đất thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý).

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.  

Nghị định cần bổ sung quy định về trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và việc hạch toán, thanh toán các chi phí có liên quan khi thực hiện các quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức: thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý

Để thống nhất thực hiện và phù hợp với pháp luật đất đai, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ quy định đối với trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Mặt khác, khi thực hiện quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức thu hồi, điều chuyển, chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng nhà, đất sẽ phải điều chỉnh giảm tài sản, giá trị tài sản trên sổ kế toán. Tuy nhiên, tại Nghị định chưa có quy định cụ thể việc hạch toán trên sổ kế toán. Vì vậy, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ bổ sung một khoản quy định về các nội dung này tại các Điều 9, 10 và 13 của Nghị định.

Nghị định sẽ bổ sung quy định về thẩm quyền xử lý nhà, đất theo hình thức thu hồi, điều chuyển, bán nhà, đất của tổ chức chính trị-xã hội và việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất tại tổ chức chính trị-xã hội (các Điều 9, 10, 11 và 18)

Để thống nhất giữa các nghị định, Bộ Tài chính dự kiến bổ sung thêm một khoản vào các Điều 9, 10, 11 quy định về thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ chức chính trị-xã hội.

Về quy định xử lý chuyển tiếp, Nghị định sẽ quy định cụ thể trường hợp chuyển tiếp đối với phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất như đã quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 167/2017/NĐ-CP…

Tin nổi bật

Đọc thêm