Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Nguồn nhân lực: Yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước

17:08 26/01/2021

Theo đại biểu Bùi Huy Thành, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin là yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước.

Nguồn nhân lực: Yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.
 
“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
 
Bên lề phiên khai mạc, nhiều đại biểu đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này.
 
- Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương là Đảng ủy lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, nơi các đảng bộ có trách nhiệm toàn diện đối trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ khóa XIII thì Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo các Đảng bộ doanh nghiệp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt phát triển đất nước, trở thành một lực lượng quan trọng, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Nghị quyết của Đại hội đặt ra.
 
Dự thảo văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh phải cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi mong rằng việc thực hiện cơ cấu lại sẽ giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy là lực lượng nòng cốt quan trọng và là nguồn lực hết sức lớn lao của quốc gia trong việc phát triển đất nước giai đoạn mới.
 
- Đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương): Trong dự thảo văn kiện đã định hướng rất nhiều mục tiêu quan trọng cũng như tầm nhìn từ nay đến 2045, đặt ra rất nhiều nội dung mới, khát vọng xây dựng phát triển đất nước từ nay đến 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này.
 
Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Theo tôi, những nội dung trong dự thảo Nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.
 
Về hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và kinh tế tổng hợp của đất nước, chúng tôi thấy rằng những nội dung đó đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của Nghị quyết, để từ đó tạo ra cơ sở cho chúng ta thể chế hóa thành các chính sách pháp luật cũng như là quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

Nguồn nhân lực: Yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước
Đại biểu Lê Đức Thọ, Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

- Đại biểu Dương Văn Thái (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang): Trước hết có thể thấy các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản và khoa học, phát huy dân chủ, rộng rãi. Có thể khẳng định các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.
 
Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi thấy 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 hết sức ý nghĩa, đặc biệt, Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số 1 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
 
Đặc biệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, tập trung giữa xây dựng chính trị và đẩy mạnh coi trọng xây dựng về tư tưởng, đạo đức.
 
Có thể nói trong công tác xây dựng Đảng đã tập trung toàn diện, quyết liệt, đồng bộ cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và công tác cán bộ, theo đó mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp phải đủ trình độ về uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
 
Cùng với cả nước, Bắc Giang là một tỉnh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, uy tín, vị thế và tiềm lực như ngày nay. Điều đó là hoàn toàn đúng thực tiễn và khẳng định là đúng đắn.
 
- Đại biểu Dương Đức Huy (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai): Tham dự Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi sẽ cố gắng để thảo luận cũng như nắm bắt chi tiết những chủ trương lớn để sau này khi về địa phương có thể triển khai áp dụng, bởi mỗi một địa phương phát triển thì đất nước sẽ phát triển và phồn vinh.
 
Chúng ta phát triển doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác để đảm bảo hài hòa giữa Nhà nước-Doanh nghiệp-Nhân dân, đây là một trong những vấn đề mà dự thảo báo cáo chính trị nêu rất rõ và từ đó chúng ta sẽ có những đổi mới thể chế để làm sao đáp ứng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn nhân lực: Yếu tố quyết định sự phát triển của đất nướcĐại biểu Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: TTXVN)

- Đại biểu Bùi Huy Thành (Đoàn Đắk Nông): Các văn kiện của Đại hội đã nêu rất rõ là phải phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin, bởi đây là yếu tố quan trọng nhất và nguồn nhân lực vẫn là yếu tố cơ bản quyết định cho sự phát triển của đất nước.
 
Trong văn kiện của đại hội đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rất rõ, đó là: Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay, có được vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
 
Theo tôi trong nhiệm kỳ tới và trong chặng đường tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, có ý nghĩa sâu sắc để bước sang chặng đường mới, có khó khăn và thách thức.
 
Tuy nhiên, tôi hy vọng kết quả của Đại hội và các đại biểu tham dự Đại hội sẽ thống nhất cao với các định hướng, chắc chắn đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên tầm cao mới.
 
Theo TTXVN/ VietNam+
 
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao