Novaland có tân Chủ tịch

Novaland có tân Chủ tịch

Ông Bùi Thành Nhơn rút khỏi HĐQT Novaland, nhường vị trí lại cho một nhân sự cấp cao 10 năm tại công ty.