Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền 3 đặc khu kinh tế sẽ đến 2021

- 13:11 18/04/2018

(DNVN) - Chính quyền các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được bầu sau khi luật có hiệu lực vào năm 2019 sẽ vẫn thuộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc “chốt” phương án chính quyền địa phương ở đặc khu gồm có HĐND và UBND với những đổi mới căn bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

HĐND đặc khu có không quá 15 đại biểu (theo tiêu chuẩn số dân hiện nay thì số đại biểu 3 đặc khu từ 9-10 người); không có thường trực HĐND cùng tổ chức các ban trực thuộc. Trong khi đó, UBND có 1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Các cơ quan chuyên môn (dự kiến 7 cơ quan, giảm so với hiện nay) giao thẩm quyền Chủ tịch UBND quyết định tên gọi cho phù hợp.

Đa số ý kiến cũng cho rằng chỉ cần tổ chức chung một Văn phòng giúp việc HĐND, UBND đặc khu để bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời thống nhất với tổ chức bộ máy Văn phòng giúp việc ở chính quyền địa phương cấp huyện trong cả nước.

Nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền 3 đặc khu kinh tế sẽ đến 2021 - ảnh 1
 Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019. Đối với vấn đề chuyển tiếp về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đặc khu, dự thảo Nghị quyết về việc thi hành luật quy định HĐND, UBND các huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hoà), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐND, UBND ở các đặc khu được bầu ra.

Trình tự các bước tiến hành bầu cử đại biểu HĐND đặc khu được thực hiện trên cơ sở áp dụng quy định tại Chương IX của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và hướng dẫn của UBTVQH. HĐND đặc khu hoạt động cho đến khi HĐND, UBND đặc khu nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ra.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, việc áp dụng quy định tại Chương IX sẽ chỉ mất khoảng 30 ngày để bầu cử, còn theo quy định phải mất 100 ngày. Thời gian kết thúc của nhiệm kỳ vẫn là năm 2021 để sau đó cùng tiến hành bầu cử toàn quốc.

Nhất trí với quy định trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên cũng là cơ hội để đánh giá lại đội ngũ cán bộ tại đặc khu.

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có thể nhận lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm có thể nhận lương hưu?

Bộ LĐ – TB & XH vừa đề xuất, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

Tin nổi bật

Đọc thêm