Nơi giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19

18:46 | 25/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bác sĩ Trần Thanh Linh liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh để ra y lệnh cùng lúc nhận những cuộc gọi hội chẩn và tiếp nhận bệnh nặng đến viện Hồi sức COVID-19.