Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương chở đồ cứu trợ cho người dân vùng lũ

19:40 21/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Sáng ngày 21 tháng 10 Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe cứu thương trở theo 2.000 hộp sữa đặc và 800 hộp thịt hộp. Cứu trợ trực tiếp cho bà con vùng lũ tại Quảng Trị.