Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm
Vinhomes

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX

- 18:04 16/10/2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bình Định khóa mới đã bầu ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bình Định khóa XX.
 
Trước đó, vào chiều 15/10, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 54 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên (còn thiếu 2 ủy viên, sẽ được bầu bổ sung sau).
 
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Bình Định khóa mới đã bầu ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 
Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966 tại xã Cát Tài (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định); trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị; từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.

Đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX vào cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định: Nghị quyết của Đại hội và các văn kiện vừa được thông qua là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Định trong thời kỳ mới, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện và bền vững.
 
Để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân trong tỉnh, Nghị quyết Đại hội đã đề ra những mục tiêu phát triển cơ bản.Cụ thể, tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 7,0-7,5%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 16.000 tỷ đồng, phấn đấu cân đối ngân sách trên địa bàn. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt trên 6.000 triệu USD. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 41%/GRDP.
 
Để thực hiện được những mục tiêu cơ bản trên, Đại hội đã thống nhất với 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới là: phát triển công nghiệp; du lịch; dịch vụ cảng và logistics; nông, lâm nghiệp-thủy sản dựa trên công nghệ cao; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.
Các khâu đột phá tạo động lực trong phát triển kinh tế được xác định, gồm: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Bình Định; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của tỉnh, nhất là nhân lực công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao. Tỉnh tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông cho vùng phía Bắc của tỉnh nhằm thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc.
 
Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện những mục tiêu trên là: tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển các khu vực trong tỉnh; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp thích ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
 
Minh Hoa
 
tin tuyển dụng
Vinhome

Tin nổi bật

Đọc thêm