Ông Nguyễn Thái Bình tân Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái từng giữ những chức vụ nào?

11:35 | 26/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái từ ngày 1/10.

Theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Thái Bình - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái từ ngày 01/10/2021, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Thái Bình là kỹ sư lâm nghiệp, từng giữ các chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng phòng Tổ chức xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng phòng Tổ chức Sở Nông nghiệp & PTNT Yên Bái.

Ông Nguyễn Thái Bình - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Trước đó, UBND tỉnh Yên Bái cũng đã điều động, bổ nhiệm ông Đinh Đăng Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV giữ chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh từ ngày 1/8/2020.

Ông Đinh Đăng Luận sinh ngày 25/8/1963, là kỹ sư kinh tế nông nghiệp, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Phó Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Yên Bái, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư huyện Trấn Yên.

 

Tốc độ tăng GRDP của Yên Bái cao hơn kịch bản tăng trưởng

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 5,68% (cao hơn 0,13 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng là 5,55%). Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

6 tháng đầu năm, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 181.816 tấn, bằng 58,1% kế hoạch, tăng 2,17% so với kịch bản tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 7,64%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.554 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch, bằng 100,06% kịch bản tăng trưởng, tăng 26,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng tăng 16,45% so với cùng kỳ, ước đạt 10.647 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch, bằng 99,69% kịch bản tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 98 triệu USD, tăng 47,81% so với cùng kỳ, tăng 4,14% so với kịch bản tăng trưởng.

Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 6.512,2 tỷ đồng, tăng 4,03% so với kịch bản tăng trưởng và tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt 1.861,318 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 1.564,6 tỷ đồng, bằng 39,12% dự toán tỉnh giao, 95,4% kịch bản thu, tăng 22,83% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước 5.708 tỷ đồng, bằng 51,9% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.