Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

16:51 | 20/09/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.
Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Chiều ngày 20/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX bế mạc. Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 người tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.
Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ  Việt Nam khóa IX.
Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ảnh 2
Ông Hầu A Lềnh được cử giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.
4 Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX có ông Ngô Sách Thực, bà Trương Thị Ngọc Ánh; ông Nguyễn Hữu Dũng và ông Phùng Khánh Tài.
Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Tung ương MTTQ Việt Nam khoá IX có 6 người, gồm: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.
Trước đó, sáng cùng ngày, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 385 người. Đại hội đã hiệp thương cử 374, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên là 47 người. Tại Đại hội hiệp thương 43 người (khuyết 4 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ). Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là 63 người.
Đại biểu là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%); là nữ có 80 người (chiếm 21,3%), là người dân tộc thiểu số 98 người (chiếm 26,2%). Đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%). Đại biểu có trình độ Đại học trở lên là 301 người (80,1%).
Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi có 44 người (chiếm 11,7%), từ 44 - 60 tuổi có 182 người (chiếm 48,8%), trên 60 tuổi có 148 người (chiếm 39,5%).
Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - ảnh 3
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội 
Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX cũng đã được các đại biểu thông qua, sửa đổi quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) gồm Phần mở đầu, 8 chương, 37 điều, tăng 1 điều so với Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Điều lệ bổ sung Điều 29, quy định về quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên.
Theo đó, quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên là quan hệ phối hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên để thực hiện những nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.