Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Phương án phân luồng nhiều tuyến đường cao tốc Hà Nội phục vụ nghỉ lễ 30/4-1/5

14:31 28/04/2021

Cục CSGT thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến cao tốc trọng điểm trên địa bàn Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/05.

Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình)

Đây được coi là tuyến cao tốc trọng điểm tiếp giáp với phía Nam TP Hà Nội với hai bến xe lớn của thành phố và là điểm độc đạo vào cao tốc.

Trạm thu phí Thường Tín, Hà Nội (Km193): ùn tắc giao thông từ Km193 đến Km204 (Thường tín đến Vạn Điểm) phương tiện không vào cao tốc, các phương tiện đi theo tuyến QL1A hướng Hà Nam, Ninh Bình. Các phương tiện qua trạm thu phí Thường Tín ra QL1A hướng Hà Nam, Ninh Bình. Trường hợp xảy ra ùn ứ ít nghiêm trọng từ Km193 đến Km204 (Thường tín đến Vạn Điểm) các phương tiện đi qua trạm thu phí Thường Tín ra QL1A đi hướng về Hà Nam, Ninh Bình.

Trạm thu phí Vạn Điểm, Hà Nội (Km204): Ùn tắc giao thông từ Km204 đến Km212 (Vạn Điểm đến Đại Xuyên) các phương tiện không vào tuyến cao tốc, các phương tiện ra trạm thu phí Thường Tín ra QL1A hướng về Hà Nam – Ninh Bình. Trường hợp xảy ra ùn ứ ít nghiêm trọng phân luồng các phương tiện đi qua trạm th phí Vạn Điểm ra QL1A hướng Hà Nam – Ninh Bình.

Nút giao Đại Xuyên, Hà Nội (Km212): Ùn tắc giao thông từ Km212 đến Km219 (Đại Xuyên đến Vực Vòng) các phương tiện di chuyển qua trạm thu phí Thường Tín, Vạn Điểm ra QL1A đi về hướng Hà Nam – Ninh Bình. Các phương tiện không đi vào cao tốc và di chuyển theo QL1A. Trường hợp xảy ra ùn tắc ít nghiêm trọng các phương tiện ra QL1A đi về hướng Hà Nam – Ninh Bình hạn chế phương tiện đi về trạm thu phí Vực Vòng.

Trạm thu phí Vực Vòng, Hà Nam (Km219): Ùn tắc giao thông từ Km219 đến Km230 (Vực Vòng đến Liêm Tuyền) các phương tiện tại nút giao Đại Xuyên ra QL1A hướng Hà Nam, Ninh Bình. Phương tiện đi qua trạm thu phí Vực Vòng và đi QL38 ra QL1A đi hướng Hà Nam, Ninh Bình hoặc Hưng Yên. Trạm thu phí Liêm tuyền, Hà Nam (Km230): Ùn tắc giao thông từ Km230 đến Km259 (Liêm tuyền đến Mai Sơn, Ninh Bình) các phương tiện ra tuyến QL1A và đi về hướng Hà Nam, Ninh Bình. Các phương tiện đi qua trạm thu phí Liêm Tuyền ra QL1A về hướng Hà nam, Ninh Bình hoặc Nam Định.

Hướng đi Ninh Bình về Hà Nội: Trạm thu phí Liêm Tuyền, Hà Nam (Km230): Các phương tiện không đi chuyển vào cao tốc, phương tiện đi theo hướng QL1A và đi về hướng Hà Nam, Hà Nội.

Trường hợp xảy ra ùn ứ ít nghiêm trọng đi qua trạm thu phí Liêm Tuyền đi ra QL1A hướng đi Hà Nam, Hà Nội.

Phân luồng giao thông tuyến cao tốc Hà Nội nghỉ lễ 30/4-1/5

Trạm thu phí Vực Vòng, Hà Nam (Km219): Các phương tiện không đi vào cao tốc, di chuyển ra QL1A về hướng Hà Nam Hà Nội. Các phương tiện qua trạm thu phí Vực Vòng ra QL38, QL1A về hướng Hà Nội Hà Nam. Trường hợp xảy ra ùn tắc ít nghiêm trọng đi qua trạm thu phí Vực Vòng ra QL38, QL1A về hướng Hà Nam, Hà Nội.

Trạm thu phí Vạn Điểm, Hà Nội (Km204): Xảy ra ùn tắc giao thông từ Km204 đến Km193 (Vạn Điểm đến Thường Tín) các phương tiện không được vào cao tốc, các phương tiện ra trạm thu phí ra QL1A hướng về Hà Nội. Phương tiện ra trạm thu phí Vạn Điểm ra QL1A, đường gom, đê sông Hồng, các phương tiện không được đi vào cao tốc. Trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng các phương tiện từ Km204 đến Km193 đi qua trạm thu phí Vạn Điểm ra đường gom, đê sông Hồng, QL1A.

Trạm thu phí Thường Tín, Hà Nội (Km 193): Xảy ra ùn tắc giao thông từ Km193 đến Km188 (Thường Tín đến Pháp Vân) các phương tiện qua trạm thu phí ra tuyến QL1A, đường gom, đê sông Hồng, không cho phương tiện vào cao tốc. Các phương tiện qua trạm thu phí Thường Tín ra đường gom, đê sông Hồng, không cho phươn tiện vào cao tốc. Trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng từ Km193 đến Km188 đi qua trạm thu phí Thường Tín ra đường gom, đê sông Hồng, và QL1A.

Trạm thu phí Pháp Vân, Hà Nội (Km188): Xảy ra ùn tắc giao thông từ Km188 đến Km182 các phương tiện đi ra đường gom, đê Sông Hồng, tuyến QL1A, các phương tiện khác không được vào cao tốc, các phương tiện sau khi vào trạm thu phí Pháp Vân rẽ phải vào đường gom đi về hướng Hà Nội.

Nút giao Km182 – đường Vành đai 3 (Hà Nội): Các phương tiện đi làn trong cùng tiếp giáp với làn khẩn cấp chỉ được phép rẽ phải đi lên đường dẫn vành đai 3; làn giữa được phép đi thẳng và rẽ phải; làn số 3 chỉ được phép đi thẳng. Trường hợp đường vành đai 3 bị ùn tắc giao thông thì các phương tiện sau khi qua trạm thu phí thì rẽ phải vào đường gom đề về Hà Nội.

Trường hợp ngã tư Pháp Vân – Cao tốc ùn tắc giao thông các phương tiện đi ở làn số 1,2,3 lên thẳng vành đai 3, các phương tiện sau khi qua trạm thu phí thì rẽ phải vào đường gom đề về Hà Nội. Trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài thì các phương tiện qua trạm thu phí từ Km182 đến Km219 (Km188 đến Vực Vòng) thì các phương tiện khi qua trạm thu phí rẽ QL1A, QL38, đường gom, đê sông Hồng hoặc đi Hưng Yên về Hà Nội.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Chiều từ Hà Nội về Lào Cai)

Tại Km 14+490, khu vực nút giao Bình Xuyên, Vĩnh phúc (IC3): Khi trên cao tốc xảy ra ùn tắc giao thông các phương tiện đi theo tuyến QL2A về Vĩnh Phúc; các phương tiện không được đi vào tuyến cao tốc. Các phương tiện đi qua trạm thu phí nút giao Bình Xuyên ra TL301B đi Vĩnh Phúc.
Trường hợp từ nút giao Bình Xuyên đến nút giao Tam Dương xảy ra ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng, các phương tiện đi trên làn số 1 (tiếp giáp làn khẩn cấp) và làn khẩn cấp đi qua trạm thu phí nút giao Bình Xuyên ra TL301B đi Vĩnh Phúc.

Tại Km 198+650, khu vực nút giao Bảo Hà, Lào Cai (IC16): Phương tiện ra khỏi đường cao tốc về hướng Văn Yên, Yên Bái, các phương tiện đi qua trạm thu phí nút giao Bảo Hà đi ra Quốc lộ 279 đi Lào Cai. Trường hợp từ nút giao Bảo Hà đến trạm thu phí địa phận Lào Cai xảy ra ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng, có thể phối hợp phân luồng các phương tiện đi trên làn số 1 (tiếp giáp làn khẩn cấp) và làn khẩn cấp đi qua trạm thu phí nút giao Bảo Hà đi ra Quốc lộ 279 đi Lào Cai.

Chiều từ Lào Cai về TP Hà Nội: Tại Km 198+650, khu vực nút giao Bảo Hà, Lào Cai (IC16): Phương tiện đi vào đường cao tốc, các phương tiện ra tuyến Quốc lộ 70 về hướng Yên Bái, phương tiện đi qua trạm thu phí nút giao Bảo Hà đi ra Quốc lộ 70 về hướng Yên Bái.
Trường hợp từ nút giao Bảo Hà đến nút giao Mậu A xảy ra ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng, có thể phối hợp phân luồng các phương tiện đi trên làn số 1 (tiếp giáp làn khẩn cấp) và làn khẩn cấp đi qua trạm thu phí nút giao Bảo Hà đi ra Quốc lộ 70 về hướng Yên Bái.

Tại Km 14+490, khu vực nút giao Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (IC3): Các phương tiện đi theo tuyến QL2A về Hà Nội; không cho các phương tiện đi vào tuyến cao tốc, phương tiện đi qua trạm thu phí nút giao Bình Xuyên ra TL301B đi Hà Nội. Trường hợp từ nút giao Bình Xuyên đến trạm thu phí Km6+000 xảy ra ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng, có thể phối hợp phân luồng các phương tiện đi trên làn số 1 (tiếp giáp làn khẩn cấp) và làn khẩn cấp đi qua trạm thu phí nút giao Bình Xuyên ra TL301B đi Hà Nội.

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh

Trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn xảy ra các sự cố, cháy nổ, tai nạn gây ùn tắc giao thông thì các phương tiện tham gia giao thông di chuyển trên tuyến như sau:

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (từ Km 0+000 đến Km 105+417): Nút giao QL39 - 21+523: Nút giao QL39=>QL39A đi phố Nối (Hưng Yên)=>QL5 và ngược lại.

Nút giao ĐT353: Nút giao ĐT353=>ĐT353=>TP Hải Phòng=>QL5 và ngược lại.

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hảỉ Phòng (từ Km 0+000 đến Km 25+211 – lý trình đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng)

Nút giao Minh Khai, Hạ Long, Quảng Ninh QL18 (Km 0+00 ): Nút giao Minh khai=>QL18

Nút giao Tiền Phong, Quảng Yên, Quảng Ninh (Km 14+480): Nút giao Tiền Phong=>QL18.

Trên đoạn tuyến Hạ Long – Vân Đồn (từ Km 0+000 đến Km 59+465)

Nút giao Đồng Lá, Hoành Bồ, Quảng Ninh (Km 31+885): Nút giao Đồng Lá => QL18.

Nút giao Cẩm Y, Cẩm Phả, Quảng Ninh (Km53+300 ): Nút giao Cẩm Y=>QL18.

Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: Trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn xảy ra các sự cố, cháy nổ, tai nạn gây ùn tắc giao thông thì các phương tiện tham gia giao thông di chuyển trên tuyến như sau: Nút giao QL1 (Chi Lăng, Lạng Sơn) ( (Km45+100): Nút giao=>QL1

Nút giao cuối tuyến, Km+109 (TP Bắc Giang) (QL31): Nút giao=>QL31.

Cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (Hướng đi từ Hà Nội đi Thái Nguyên và ngược lại): Nút giao Yên Phong, Bắc Ninh (Km17): Ùn tắc giao thông từ Km00 đến Km17 các phương tiện không được vào cao tốc, phương tiện đi từ QL1A hướng về cầu Phù Đổng để đi ra QL3 cũ. Trường hợp ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng các phương tiện di chuyển bình thường theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT.

Nút giao Tân Long, Thái Nguyên (Km69): Ùn tắc giao thông từ Km63 đến Km69 (Thịnh Đán đến Tân Long) các phương tiện không được vào cao tốc, các phương tiện ra thành phố Thái Nguyên rẽ vào QL3 cũ. Trường hợp ùn tắc giao thông ít nghiêm trọng từ Km63 đến Km70 các phương tiện di chuyển bình thường theo chỉ dẫn của lực lượng CSGT.

Xem thêm: Đi làm ngày lễ 30/4-1/5 được hưởng lương bao nhiêu, có được nghỉ bù?

Hà Ly

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao