Phạt cá nhân giao dịch cổ phiếu 1 ngân hàng

07:58 | 28/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nguyên nhân là do ông B đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông B (Hà Nội). 

Phạt cá nhân giao dịch cổ phiếu 1 ngân hàng - ảnh 1

Nguyên nhân là do ông B đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). 

Cụ thể, ông B đã mua hơn 1,48 triệu cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1-2021, mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 2-2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3-3-2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài phạt hành chính, ông B còn bị phạt bổ sung là bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 4 tháng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23-7-2021.

Theo báo cáo thường niên, tại ngày cuối năm 2020, ông Bê đang nắm gần 121,69 triệu cổ phiếu của VPBank (tỉ lệ 4,81%). Nếu tính theo thị giá 57.000 đồng/cổ phiếu (phiên 27-7), ước tổng số cổ phiếu có giá trị hơn 6.936 tỉ đồng. 

Trong vòng một năm trở lại, cổ phiếu của VPBank có biến động giá tăng hơn 188%.

Luật Chứng khoán 2019, có hiệu lực từ 1.1.2021 đã mở rộng người có liên quan của cổ đông nội bộ. Theo đó, anh em rể, chị em dâu, con dâu, con rể của cổ đông nội bộ cũng phải công bố thông tin trước khi giao dịch cổ phiếu của tổ chức. Trên thực tế, nhiều trường hợp không nắm được quy định mới này dẫn đến việc phạm luật.

Theo quy định tại điểm h khoản 2, Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, "phạt tiền 5% giá trị đăng ký giao dịch nhưng không quá 3.000.000.000 đồng nếu đăng ký giao dịch có giá trị từ 10.000.000.000 đồng trở lên cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm dựa trên chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng". Do đó, số tiền phạt của ông Bê lên tới hơn 940 triệu đồng.

Ngoài ra, SSC còn áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung, cụ thể là đình chỉ giao dịch chứng khoán đối với ông B trong thời hạn 4 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. 

Nhã Phương