Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Chủ trương phát triển công nghiệp, dịch vụ trong giai đoạn tới tại Quảng Ngãi

Phát triển công nghiệp, dịch vụ là mục tiêu được Quảng Ngãi đề ra làm mục tiêu chính để đưa tỉnh thành tỉnh phát triển khá của vùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX mới đây đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu được đề ra theo nghị quyết của Đại hội cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng giữ vững ở mức 7-8%, GRDP theo bình quân đầu người ở khoảng 4.200-4.400 USD.
 
Đặc biệt, đối với những ngành mũi nhọn như công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân được kỳ vọng ở mức 8-9%. Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ cần chiếm khoảng 2/3, tương đương 69-70%.
 
Phát triển công nghiệp, dịch vụ tại Quảng Ngãi
Phát triển công nghiệp tại Quảng Ngãi
 
Để làm được mục tiêu như vậy trong 5 năm tới, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ mới đã lên phương án mới, đề xuất và tiến hành các giải pháp để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương.
 
Về công nghiệp, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương cho biết, định hướng của tỉnh là phát triển công nghiệp công nghệ cao, chế biến công nghiệp phụ trợ, từng bước hình thành cụm liên kết, chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó chuyển dịch cơ cấu chú trọng về chế biến chế tạo và công nghệ cao, đặc biệt ưu tiên công nghiệp hỗ trợ.
 
Về dịch vụ, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển đa dạng các mô hình dịch vụ, mục tiêu tăng trưởng từ 8-9%. Kinh tế biển, du lịch biển đảo là mô hình chủ đạo của phát triển dịch vụ, đặc biệt lấy đảo Lý Sơn làm hạt nhân để phát triển.
 
Phát triển công nghiệp, dịch vụ tại Quảng Ngãi
Đảo Lý Sơn được chọn làm hạt nhân phát triển của cả tỉnh
 
Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, việc khai thác cảng nước sâu Dung Quất, gồm ngành công nghiệp, dịch vụ logistics, ưu tiên công nghiệp xanh, bảo vệ môi trường, nhằm tạo chuỗi du lịch bờ biển.
 
Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025, nông nghiệp phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 4 – 5%/năm. Sẽ có 119 xã và 6 huyện nông thôn mới; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 37%; xây dựng các chuỗi sản xuất liên kết, ứng dụng tiến bộ giống.
 
 
Thùy Dương
Vinhome

Tin nổi bật

Đọc thêm