Quá trình công tác của ông Hoàng Trung Dũng- tân Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh

10:10 16/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Trung Dũng, sinh ngày 21/5/1971, quê quán xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng có bằng Đại học Sư phạm Ngữ Văn, Thạc sĩ Chính trị học. 
 
Quá trình công tác của ông Hoàng Trung Dũng- tân Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh - ảnh 1
Ông Hoàng Trung Dũng, tân Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh
 
Từ tháng 4/1998 - 12/2002, ông Hoàng Trung Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hà Tĩnh, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND thị xã Hà Tĩnh.
 
Tháng 1/2003 - 12/2004, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
 
Từ tháng 1/2005 - 7/2005 làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.
 
Tháng 7/2005 - 4/2008, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Hà Tĩnh.
 
Từ tháng 4/2008 - 5/2010, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh.
 
Tháng 6/2010 - 7/2014, Ủy viên Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Từ tháng 7/2014 - 25/4/2016, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.
 
Từ ngày 26/4/2016 đến tháng 10/2020, ông Hoàng Trung Dũng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
 
Hội nghị lần thứ nhất cũng bầu ông Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Trần Thế Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
THÀNH VĂN - CẨM KỲ