Quảng Ngãi xử lý 1171 vụ vi phạm sử dụng điện

14:48 | 28/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã tiến hành 32.108 lượt kiểm tra sử dụng điện, phát hiện và xử lý 1.171 vụ vi phạm sử dụng điện (VPSDĐ).

Trong đó, có 49 vụ trộm cắp điện, 449 vụ vi phạm giá điện và 673 vụ vi phạm khác. Số tiền truy thu và tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực là gần 250 triệu đồng.

Quảng Ngãi xử lý 1171 vụ vi phạm sử dụng điện - ảnh 1
 Kiểm tra công tơ khách hàng tại Quảng Ngãi.
Đặc biệt, với 49 vụ trộm cắp điện, sản lượng điện bị trộm cắp là 8.560 kWh, tương ứng với số tiền bồi thường là hơn 27 triệu đồng. PC Quảng Ngãi đã chuyển 5 hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt, trong đó có 4 vụ cảnh cáo, 1 vụ phạt tiền hơn 7,5 triệu đồng.
Hiện nay, PC Quảng Ngãi đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường việc khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác kiểm tra sử dụng điện nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường trên hệ thống đo đếm, nhất là đối với các trường hợp có dấu hiệu trộm cắp điện.
Đồng thời, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý các trường hợp VPSDĐ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định và văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Điện lực đến khách hàng.