Quảng Trị có khu công nghiệp thứ 6 gần 500 ha

11:19 | 22/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khu công nghiệp Quảng Trị với diện tích 497 ha thuộc xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng là khu công nghiệp thứ 6 ở tỉnh Quảng Trị.
Theo báo VGP News Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quảng Trị với diện tích 497 ha thuộc xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
 
Quảng Trị có khu công nghiệp thứ 6 gần 500 ha - ảnh 1
Một khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị.
 
Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 và số 2095/TTg-KTN ngày 21 tháng 11 năm 2016 không thay đổi.
 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quảng Trị; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Tiếp thu ý kiến của các bộ có liên quan, thực hiện các giải pháp đề ra tại Đề án trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.
 
Báo Nông nghiệp chõ biết song song với đó, chỉ đạo cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Quảng Trị vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện; thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp.
 
Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.
 
Trước đó trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 5 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động gồm: Khu Kinh tế Lao Bảo - Quảng Trị, Khu Kinh tế Đông Nam - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Nam Đông Hà - Quảng Trị và Khu Công nghiệp Quán Ngang - Quảng Trị.
 
Nguyễn Triệu