Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Quy định cụ thể trong Thông tư cho phép dạy học trực tuyến vừa được ban hành

18:41 09/04/2021

Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo thông tư, mục đích của việc dạy học trực tuyến là hỗ trợ hoặc thay thế việc dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm giúp nâng cao chất lượng dạy học đồng thời giúp học sinh có thể hoàn thành được chương trình học tốt nhất.
 
Quy định cụ thể trong Thông tư cho phép dạy học trực tuyến vừa được ban hành - ảnh 1

Thông tư dạy học trực tuyến được ban hành
 
Thông qua hoạt động này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc dạy học bên cạnh đó có thể thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình học cho học sinh.
 

Nâng cao chấy lượng học qua việc dạy học trực tuyến

 
Thông tư cũng quy định, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề của các chương trình học phổ thông bảo đảm được sự tương tác của học sinh và giáo viên trong suốt quá trình dạy và học.
 
Bên cạnh đó, người quyết định hình thức tổ chức dạy học sẽ là người đứng đầu cơ sở. Người này sẽ trực tiếp quyết định việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.
 
Nhiệm vụ của giáo viên trong việc học trực tuyến này sẽ là: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập, giao nhiệm vụ và kiểm tra, đánh giá kết quả, theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung liên quan đến bài học, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho học sinh.
 
Đối với học sinh sẽ có nhiệm vụ: Tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức, thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, khai thác nội dung học từ tài liệu dạy học trực tuyến của giáo viên, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi.
 
 
Trong điều kiện bất khả kháng, việc kiểm tra và đánh giá định kỳ sẽ được thực hiện trực tuyến
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh là rất cần thiết trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, với trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng thì việc kiểm tra đánh giá này sẽ được thực hiện trực tuyến.
 
Cũng trong thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của bộ nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra, đánh giá chính xác và công bằng.
 

Giáo viên sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ cho việc dạy học trực tuyến

Nhằm giúp cho quá trình dạy học được thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra những quy định rõ ràng trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cụ thể, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực nhằm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học cho giáo viên, cán bộ quản lý.
 
UBND cấp huyện sẽ trực tiếp chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương, bố trí nguồn lực và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và các cấp quản lý.
 
Quy định cụ thể trong Thông tư cho phép dạy học trực tuyến vừa được ban hành - ảnh 2
 
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý
 
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu UBND cấp quản lý trực tiếp ban hành các kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức dạy học trực tuyến. Ngoài ra còn có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý.
 
Đồng thời, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.
 
 
Tâm Phạm

Tin nổi bật

Đọc thêm