Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Quy định đấu giá đất mới sắp có hiệu lực vào cuối tháng 11/2020

11:49 28/11/2020

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định đấu giá đất mới thay thế Quyết định số 04/2017 trước đó.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa ban hành quy định đấu giá đất mới sắp có hiệu lực vào cuối tháng 11/2020. Đây là quy định sẽ thay thế Quyết định số 04 ngày 24/2/2017 của UBND TP. Hà Nội ban hành trước đó Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội. Được biết, quyết định về đấu giá đất, quyền sử dụng đất sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020 tới đây.
 
Quy định đấu giá đất sắp có hiệu lực
 
Việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đât phải tuân theo các nguyên tắc quy định tại điều 177 Luật Đất đai: Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia theo điều 6 Luật Đất gia tài sản. Việc đấu giá đất phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.
 
UBND thành phố cũng quy định những trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà nước đầu giá quyền sử dụng đất nhằm giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất với trường hợp được quy định ở khoản 1 điều 118 Luật Đất đai; Đấu giá đất được thực hiện đối với từng thửa đất. Thửa đất được đấu giá theo khoản 1 điều này cần có 2 người đăng ký tham gia đấu giá, 2 người đấu giá và 2 người trả giá trở lên.
 
Thửa đất được đưa ra đấu giá phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 119 Luật Đất đai, khoản 1 điều 8 Luật Đấu giá tài sản như: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại quận, huyện, thị xã được UBND TP phê duyệt; Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà thuộc sở hữu nhà nước; Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm đấu giá.
 
Quy định đấu giá đất sắp có hiệu lực
 
Bên cạnh đó, Quyết định cũng thể hiện quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất là đất quy định ở điều Thông tư liên tịch số 14/2015 do Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên & Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tổ chức thực hiện đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Theo đó, quỹ đất gồm:
 
Quy định đấu giá đất sắp có hiệu lực
 
Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo điều 62 Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo khoản 1 điều 64 Luật Đất đai; thu hồi vì chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật và tự nguyện trả lại theo các điểm a, b, c, và d tại khoản 1 điều 65 Luật Đất đai.
 
Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc Nhà nước sở hữu; đất do UBND xã, phường, thị trẩn; tổ chức phát triển quỹ đất được giao cho quản lý mà Nhà nước chưa giao, cho thuê để sử dụng theo quy định.
 
Đất do các tổ chức được giao để quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, cho thuê để sử dụng quy định tại điểm b, c khoản 1 điều 8 Luật Đất đai.
 
 
 
Linh Chi (t/h)
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao