Robot nhỏ nhất thế giới, hứa hẹn mở đường cho những đột phá mới trong y tế

10:17 | 09/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mẫu robot siêu nhỏ này đạt tới kích cỡ micrômet và cần phải sử dụng tới kính hiển vi mới có thể quan sát được. Robot này hứa hẹn sẽ giúp con người khám phá những thế giới vi mô mà y học còn chưa nắm bắt được.