Sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ

11:01 | 30/08/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tính chung 8 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, thấp hơn mức tăng 10,8% của cùng kỳ năm 2018.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2019 đạt mức tăng khá 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%, ngành khai khoáng tăng nhẹ nhờ khai thác than tăng cao, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô; sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2019 ước tính tăng 5,4% so với tháng 7/2019 và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó ngành khai khoáng tăng cao 14,4% do khai thác than và khai thác quặng kim loại tăng mạnh, chế biến, chế tạo tăng 10,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 10,3%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, thấp hơn mức tăng 10,8% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 8,2% và 7,2% của cùng kỳ năm 2017 và năm 2016. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 2,5%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6% (cùng kỳ năm trước tăng 13,1%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,2%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp, bao gồm: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế. sản xuất kim loại, khai thác quặng kim loại; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; khai thác than cứng và than non; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; dệt…

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm, bao gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; sản xuất thuốc lá; khai khoáng khác (đá, cát, sỏi...); sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất phương tiện vận tải khác (mô tô, xe máy).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2019 tăng 1,7% so với cùng thời điểm tháng 7/2019 và tăng 1,5% so với cùng thời điểm năm 2018, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,5%.

Tại thời điểm này, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 2,4% so với cùng thời điểm năm 2018; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4%./.