Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Sáng 19/12: DN tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển

16:58 17/12/2019

(DNVN) - Diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân góp ý hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tổ chức.

Sáng 19/12: DN tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển - ảnh 1
Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2019. Ảnh: Minh Hoa/DNVN.
Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan phát động, với mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân góp ý hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển”

Diễn đàn được tổ chức từ 8h00 đến 12h00 ngày 19/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (ICC),  số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.

Dự kiến, khoảng 300 doanh nhân tư nhân cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan quản lý của Đảng và Nhà nước, truyền thông, báo chí… tham dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân không chỉ trực tiếp trao đổi mà còn đóng góp ý kiến thông qua văn bản được tập hợp thành một cuốn kỷ yếu phong phú về nội dung, đảm bảo chất lượng, từ đó, giúp Ban Kinh tế Trung ương có thể tập hợp đầy đủ nhất ý kiến của giới doanh nhân, góp phần hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng thời gian tới.

Tin nổi bật

Đọc thêm