Shark Hưng chia sẻ công thức để đời về quản lý tài chính cá nhân

17:21 | 26/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Shark Hưng, người trẻ tuổi cần phải biết quản lý tài chính cá nhân từ sớm. Cho dù đi làm có mức lương cao hay thấp thì mức tiết kiệm tối thiểu cho mỗi tháng cũng phải đạt ít nhất 20% thu nhập của bản thân.