Shipper chen chúc lấy hàng sau quy định dừng bán tại chỗ

10:04 | 17/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các shipper tụ tập trước cửa quán ăn, đông nhất là buổi trưa, chờ đợi lấy hàng đi giao khi Hà Nội dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ để phòng chống Covid-19.